Privacy policy

Privacyverklaring gegevensverwerking

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke:

www.life-is-beautiful.be

Ellen Devos

Lekbaardersstraat 1

3500 Hasselt

België

+32473692874

ellen@life-is-beautiful.be

 

Life is Beautiful verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Afspraken in agenda
 • Berichten via
  • WhatsApp
  • Facebook
  • Instagram
  • SMS
  • mails
  • online reacties op website

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ellen@life-is-beautiful.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Van coachees wordt een coach dossier bijgehouden, inclusief initiële (basis) medische vragenlijst, fotos, bodyscans, mails, persoonlijke details.

 

Life is Beautiful verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw bestelling en betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Life is Beautiful verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Life is Beautiful bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Gegevens van Bewaartermijn Reden
Coachees tot 24 maanden na de laatste afspraak voor eventuele opvolging
Nieuwsbrieflezers tot uitschrijving anders kunnen ze geen nieuwsbrief ontvangen
Webshop klanten 7 jaar wettelijke verplichting
Niet-webshop klanten 7 jaar wettelijke verplichting
Workshop deelnemers 7 jaar wettelijke verplichting

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Life is Beautiful verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Deze bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Bijvoorbeeld: we hebben een overeenkomst met een financiële instelling om jouw online betalingen te kunnen verwerken.

 

Bedrijfsnaam Type Samenwerking
Mollie Financiële instelling Online betaling
Sum up Financiële instelling Mobiele betaling
Woocommerce Webshop Aanbieden van de webshop infrastructuur
WordPress Websitetool Aanbieden van de website infrastructuur
Google Online services Emails, kalender en gegevensopslag
Mailchimp Nieuws Versturen van nieuwsbrief
Facebook Social media Online aanwezigheid
WhatsApp Social media Online aanwezigheid
Instagram Social media Online aanwezigheid
one.com Hosting bedrijf Aanbieden van de website infrastructuur
BNP Parisbas Fortis Financiële instelling Verwerken betaling

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Life is Beautiful gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Life is Beautiful en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ellen@life-is-beautiful.be.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Life is Beautiful neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ellen@life-is-beautiful.be of +32 473 692 874.

 

Wijzigingen

Privacywetgevingen worden van tijd tot tijd aangepast, daarom is ook deze privacyverklaring aan verandering onderhevig. Onderaan lees je wanneer dit document voor het laatst is aangepast. Wij raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.